Ma lenne 103 éves Makrisz Agamemnon

Ma lenne 103 éves az 1913. március 14-én született görög származású, magyar szobrászművész, Makrisz Agamennon. Az egyedi stílusú művész több ismert alkotása is megtalálható Budapesten és hazánk több városának közterein egyaránt. Ezek közül pedig talán a legismertebb az egykori Moszkva téren található, Sellő kút néven ismert műalkotás, amelyet a művész, feleségével Makrisz Zizivel – az ő nevéhez fűződnek a diszkút mozaikjai – készített el. A fent említett alkotás egyébként az egykori Moszkva tér átépítése miatt a szintén korszakos órához hasonlóan elszállításra került.  Számunkra azonban fontosabb, hogy Makrisz Agamennon alkotásai közül az egyik a József Attila-lakótelepen található Pöttyös bölcsőde falát díszíti, immáron több évtizede. Ennek a Játszó gyerekek névre hallgató műalkotásnak a rövid bemutatása következik most a görög származású, magyar szobrászművész születésnapja kapcsán. f1b556f4-e18a-4a72-9de8-43de65d8bacb

A Fábián István építész tervei alapján épült bölcsőde falán található három dombormű – ahogy a címéből is viszonylag könnyen kitalálható – játszó gyerekeket ábrázol. Egészen pontosan három kislányt virággal, egy kisfiút papírlovon egy karddal és egy kislányt papírmadáron szélforgóval.

“A művész egyéniségének sokoldalúságára jellemző, hogy nem állnak tőle távol az intimebb érzelmek sem, A József Attila lakótelepre készített domborművén a gyermekekhez szól anélkül, hogy leereszkedne hozzájuk. Megközelíti képzelet-világukat anélkül, hogy átvenné rajzi kifejezésű modorát. A papírhajtogatással készített lovon vágtat a fakardos fiú. Ugyancsak papírhajtogatásos madáron repül a kislány, kezében forgóval. A reális és határozott formákkal mintázott domborművön – akárcsak a gyermek képzeletében a valóság és a képzelt világ játékosan változik.” – olvasható a lakótelepünkön található alkotásról a Művészet folyóirat 1968. januári számában. 211db59c-c20a-460e-b51e-9fdd0cc8c192

A fenti, 1960-ban – tehát a lakótelep történetének első éveiben – készült alkotás tulajdonosa, Makrisz Agamennon, aki Görögországban született majd később, húsz éves korában Athénba került a Képzőművészeti Főiskolára. Már fiatalon meggyőződéses baloldali gondolkodóvá vált. A második világháborúban részt vett hazája ellenállási mozgalmában és a Nemzeti Front megalakításában, valamint harcolt a görög polgárháborúban is.  1945-től azon 140 görög értelmiség egyike, akiket a francia kormány három éves ösztöndíjjal Párizsba meghívott. Franciaországba telepedik le, 1945-1948 a francia kormány ösztöndíjasa. Művészetére nagy hatást gyakorolnak, a párizsi évek. Itt ismerkedik meg Medgyesi Ferenc művészetével is, ami hatással van szobrászatára. Jó barátságba kerül Marcel Gimond-dal a párizsi Képzőművészeti Akadémia tanárával, aki megerősíti benne művészi fejlődésének irányát. A politikában is aktívan részt vesz. Több kisebb utazáson jár a régi Csehszlovákiában, a Szovjetunióban és más szocialista országokban.

Hazájába politikai okokból nem tér vissza. 1950-ben a Béke Világtanácsban hazája képviselőjévé választották az emigrált művészt, ezt követően a francia kormány kiutasította az országból. Feleségével Makrisz Zizivel hazánkban telepedik le – olvasható a művész életét részletesen összefoglaló írásban. A szobrász Magyarországra történő letelepedését követően a hazai művészélet ismert és elismert tagjává vált és aktív munkába kezdett. Szakértők szerint bár érett és tanult művészként érkezett hazánkba, élete fő műveit itt alkotta meg. Ennek egyik eredményét pedig szerencsére láthatjuk ma is a Pöttyös bölcsőde falán. 599d21e4-e2ae-4f43-8140-e09972b4ea42

A többek között Munkácsy és Kossuth díjas érdemes művész miután rengeteg köztéri szobrot, műalkotást megalkotott hazánk számára, 1975-ben a görögországi politikai konszolidáció idején lehetőséget kap, hogy hazalátogasson. Ennek eredményeképp 1980-tól gyakran tartózkodik szülőföldjén  és ott is bekapcsolódik a művészeti és politikai életbe, valamint szobrai is elhelyezésre kerülnek Görögországban. Végül, a szobrászművész, jelentős életművet, valamint a lakótelep első köztéri alkotását hátrahagyva 1993. május 27-én hunyt el Partasz-ban. A művészről egyébként a volt Pest-Buda mozi helyén található Görögség házának előterében is emlékezik a görög kisebbség, illetve minden művészetkedvelő.

Persze a ma születésnapos művész alkotása mellett, még sok más kőbe vésett, szoborba öntött alkotás található a József Attila-lakótelepen és környékén. Többek között ilyen a már említett Pöttyös bölcsőde udvarán található Lépegető című alkotás is, amelyen anya látható gyerekével, amint épp a járásra tanítgatja. De ezekről bővebben majd egy következő cikkben szólunk. Addig is, ha a Pöttyös bölcsőde mellett járnak, gondoljanak Makrisz Agamemnonra,  aki mellesleg pont ma lenne 103 éves.

2b302649-92b1-4cf9-811c-812c34d4d46e